LVU Stockholm

Vad innebär ett LVU?

Vad innebär ett LVU? Ett LVU innebär att en socialtjänst i en stad har bestämt att omhänderta ett barn eller en ungdom med hjälp av Lagen om Vård av Unga. För att en socialtjänst ska kunna omhänderta ett barn, måste det finnas en utredning kring barnet eller ungdomen som visar på ett det finns verkliga skäl för att de ska omhänderta ett barn. Det måste finnas minst 3 omständigheter som gör att barnet eller ungdomen riskerar att fara illa. Det kan till exempel vara att barnet eller ungdomen riskerar att fara illa, att barnet eller den unga riskerar att fara illa med någon av vårdnadshavaren eller att vårdnadshavarna inte vill att barnet ska få den vård som barnet behöver (eller den vård som socialtjänsten anser att barnet eller den unga behöver).

Socialtjänsten utreder men domstolen bestämmer

Det är alltid socialtjänsten i de olika städerna som gör en utredning om barnet misstänks fara illa innan ett LVU sker om det barnet eller den ungdomen. Socialtjänsten måste göra en riktig utredning, och då prata med föräldrarna, lärarna i den skola där barnet går, eller på det dagis som barnet går till. Har barnet eller den unga haft någon kontakt med barnpsykolog, så bör socialtjänsten prata med den psykologen om barnet eller ungdomen. Har det gått så långt att ungdomen eller barnet varit kriminellt måste socialtjänsten prata med polisen som har varit inblandad kring barnets kriminalitet. Så man kan ju hoppas att socialtjänsten gör en riktig utredning kring barnet.

Flesta socialtjänster är bra – men inte alla

Har man tur så råkar du bo i en kommun som har en bra socialtjänst. Tyvärr är det inte lika bra på alla ställen. Vissa socialtjänster är bra, mycket bra på viss håll, eller så är det helt enkelt inte lika bra på andra håll. Det är synd att man ska turen eller oturen att råka bo i en kommun som har en bra – eller dålig – socialtjänst. Har du en bra socialtjänst så gör de en riktigt bra utredning, pratar med barnet (om det är tillräckligt stort nog för att kunna säga något om sin egen situation). Det säger lagen också. Att barn som är så stora att de kan svara på hur de vill ha det och är så stora att de kan svara på sådana frågor och förstår vad de olika alternativen handlar om, ska bli tillfrågade om hur de önskar ha det. Var vill de bo? Hur önskar de att det ska vara i deras familj?

Går att få hjälp även vid ett LVU

Om du känner till någon bra advokat så kan du få hjälp. Om det är så att du är privatperson, alltså inte själv är jurist eller advokat, så behöver du få tag i en duktig advokat som kan ta den rättsliga fighten för dig och dina barn. Ett LVU är ett stort ingrepp i ett barns, eller ungdoms liv. Ett LVU är inget som man kan ta lätt på. Därför behöver du en riktigt duktig advokat som tar strid för dig och dina barn.