Corporate Finance

Vad är ”corporate finance”?

Corporate Finance i Stockholm, översatt till svenska, handlar om att få in viktig företagsfinansiering. För att lyckas med det finns det flera rådgivningsbyråer som erbjuder rådgivning gällande olika finanserieringsstrategier för ett bolag som vill få in nytt kapital i företaget. Corporate Finance brukar bestå att olika strategier för att nå ett bolags specifika mål, som exempelvis tillväxt och expansion. Här kan Coporate Finance innebära en möjlighet för ett företags verksamhet att kunna expandera och växa.

Viktigt att få råd och stöd för att attrahera kapital

Om ni har ett bolag som vill gå in i marknaden för Corporate fionance, krävs det att man kan anlita finansiella rådgivare som är erfarna och kunniga för att företag ska hamna rätt inom Corporate Finance. Ibland kan det innebära att en finansiell rådgivare har de rätta kontakterna, då även finansmarknaden består likt andra marknader av människor. Då krävs det att man får hjälp av någon som har rätt kunskap, verktyg och juridisk behörighet för att hjälpa ert bolag med det som ni behöver för finansiering i ert bolag. Våra finansiella rådgivare inom Corporate Finance i Stockholm kommer att ha en betydande roll för ert bolags tillväxtresa.

Funderar ni på att genomföra emission?

Om ni önskar en börsnotering i Stockholm, innebär det att ert bolag får en bredare aktieägarbas, ökad tillgång till kapitalmarknaden samt en kvalitetsstämpel. En emission inom Corporate Finance i Stockholm, tillför ert bolag nytt kapital och möjliggör företrädes-, ny- och riktade emissioner. Våra tjänster för Corporate Finance i Stockholm, kan vara ett alternativ till banklån. Vi har sett att detta är bland det mest framgångsrika sättet att hjälpa bolag att få den finansiering som bolagen behöver för sin finansiella tillväxt, minska skuldsättning, förvärva tillgångar och verksamheter och som möjliggör för en fortsatt expansion.

Få in viktig kreditfinansiering

Vid en Corporate Finance är det viktigt att få in kreditfinansiering vilket är en annan form av kapitalanskaffning som avser olika slags lånefinansieringar, exempelvis bryggfinansieringar, kreditramar och konvertibler. Att genomgå ett företagsförvärv eller sammanslagning är ett alternativ för Corporate Finance i Stockholm och som vi hjälper er med. Innan man genomför en Corporate Finance är det viktigt att analysera alla tänkbara synergieffekter, marknadsförhållanden, befintlig finansiell struktur och vilket värde det tillför för ert bolag och därmed era aktieägare.