Attefallshus som skrivarstuga

Vad krävs för att lyckas som författare? En sak, som framhållits av bl.a. Virginia Woolf, är tillgången till ett eget rum. Finns det inget rum i din bostad som kan användas för detta ändamål? Ett alternativ till att bygga ut är att uppföra ett attefallshus?

Kan ett attefallshus i Sollentuna vara lösningen på dina ofullbordade författardrömmar? Det är inte omöjligt. För att kunna skriva – ja, för att kunna skapa över huvud taget – måste man ofta kunna stänga dörren om sig och koncentrera sig helt och hållet på skrivandet. En av de första som formulerade denna tanke i skrift var Virginia Woolf, i essäboken Ett eget rum. En recension av denna bok finns att läsa i Göteborgs-Posten.

Finns det ett rum i huset där du kan stänga om dig för att skriva? Eller sitter du i köket eller vardagsrummet, omgiven av familjens liv och kiv? Om du låter uppföra ett attefallshus kan du dra dig tillbaka dit för att skriva.

Attefallshus som skrivarstuga

Vad är ett attefallshus?

Ett attefallshus är en komplementbyggnad som får byggas på en tomt där det redan finns ett bostadshus, utan att bygglov behöver sökas. Bygganmälan måste dock göras till kommunens byggnadsnämnd. Maximal tillåten byggnadsarea för attefallshuset är 25 kvadratmeter.

Ett attefallshus kan vara ett garage, en enkel skrivarstuga, eller en hel liten bostad för gäster eller uthyrning, med vatten, avlopp, el och uppvärmning. Vissa hustillverkare saluför sina attefallshus som “minivillor”.

Det är inte nödvändigt att ha grannens godkännande för att bygga ett attefallshus på sin tomt, om huset byggs längre från tomtgränsen än 4,5 meter. Det är dock alltid bra att informera sina grannar om planerna

Hur stort kan ett attefallshus vara?

Enligt dagens regler kan ett attefallshus vara 25 kvadratmeter stort. Det är byggnadsarean som räknas. Eftersom den maximala tillåtna nockhöjden är fyra meter är det också möjligt att bygga ett loft, vilket innebär att man får fler kvadratmeter till sitt förfogande, om än inte med full takhöjd.
Snart kan det dock vara möjligt att bygga ännu större. Regeringen aviserade i somras att man undersöker möjligheten att utöka den tillåtna byggnadsarean, med fem kvadratmeter. Det skulle innebära att ett attefallshus kan ha större yta än många små lägenheter.