Att flytta till Täby

Vad händer med en författare från Sollentuna som blir framgångsrik? Kommer hen att vilja flytta till en annan kommun i norrort? För vissa är det nog ett tecken på framgång att flytta till Täby, men gäller detta författare?

Täby norr om Stockholm är en kommun där många vill bo. Det avspeglar sig i bostadspriserna – fråga vilken mäklare i Täby som helst och de kommer att bekräfta detta. Täby har kanske inte riktigt samma status som Lidingö eller Danderyd, men samtidigt en helt annan klang än Sollentuna. 

Betyder det att en författare från Sollentuna kommer att söka sig österut, mot någon av de nyss nämnda kommunerna? Eller kommer hen att stanna kvar i Sollentuna? Det finns som bekant fina lägenheter och villor i denna kommun också. Dessutom har Sollentuna något som varken Täby, Lidingö eller Danderyd har, nämligen pendeltågsstationer. Vissa skulle nog säga, dock, att det är frånvaron av pendeltåg som drivit upp priserna. Roslagsbanan stannar också i Täby och Danderyd, och den sistnämnda kommunen har också två tunnelbanestationer. Lidingö, å sin sida, har sin egen spårväg: Lidingöbanan.

Fastighetsmäklare Täby

Författare från Täby

Täby är, till skillnad från exempelvis Lund, Uppsala, Mörbylånga eller Simrishamn, inte en kommun som förknippas med kultur och litteratur. Men det finns många författare som har anknytning till denna kommun. 

Här föddes Sara Danius, Jonas Gardell och poeten Karl Sundén, som skrivit såväl samlingen Dikter från Täby Centrum (1979) som psalm 426, Hör du rösten? Den författare som förknippas mest med Täby är dock troligen Kristina Lugn, som bodde i kommunen i många år. Här växte hennes dotter Martina Montelius, även hon författare och dramatiker, också upp.

Smäller Täby högre än Sollentuna i kulturella sammanhang? Det beror naturligtvis på vem man frågar. Det är naturligtvis inte nödvändigt att flytta dit för att bli framgångsrik, men det är inte alla kommuner som kan stoltsera med två akademiledamöter (Danius och Lugn), även om de båda tyvärr gått ur tiden.