Uttalande antaget av Sollentuna Författarsällskaps styrelse

vid styrelsemöte den 11 november 2008

 

Författarsällskapets styrelse uttalar att den tar mycket skarpt avstånd från alla former av trakasserier, förtal, lögner, mobbing och hot levererade via nätet i mail, bloggar, hemsidor eller på andra sätt eller i andra kontakter medlemmar emellan. Något sådant får absolut inte heller förekomma på sällskapets möten och övriga arrangemang.

Vi ska alltid uppträda respektfullt mot varandra och lugnt lyssna in varandras argument så att konflikter kan undvikas.

Meningsmotsättningar skall lösas i en faktainriktad och generös samarbetsanda.

Alla medlemmar ska alltid verka för författarsällskapets bästa!

Medlemmar som flagrant bryter mot något av ovanstående kan komma att uteslutas ur sällskapet.

På förekommen anledning

 

Sollentuna Författarsällskap

Styrelsen